Kriterier for å kunne dra på jakt i Norge

Det første og viktigste er å vite når det er lov å jakte, og på hvilke dyr. Om vi ikke leser oss opp på lovene, er det lett å havne i juridiske feller. For eksempel er det lov å jakte på brunnakke mellom 21. august og 23. desember. Dette gjelder for hele landet med unntak av området mellom svenskegrensen og Vest-Agder fylke. Om du lurer på når, hvor eller hvilke dyr som kan jaktes, er det bare å gå inn på Lovdata.no og søke opp fylket ditt.

Hva gjør oss kvalifiserte til å jakte?

Når vi skal jakte på statens grunn, er det riktig at vi løser inn jaktkortet og betaler penger til staten, kalt vederlag, for å sørge for at vi har rett til å jakte. Men hvordan får vi jaktkort? Når vi har bestemt oss for å jakte, kommer jegerprøven først for å forsikre at vi er kvalifiserte. Det var ikke slik før i tiden, men fra rundt 1980-tallet ble det innført som obligatorisk. Om du ønsker å ta jegerprøven, må du være over 14 år.

Husk kvoten!

Det er viktig at vi reflekterer over egne handlinger når det kommer til jakt. Selv om det står sterkt i den norske befolkningen å kunne jakte og fiske, kunne vi med fordel ha tenkt mer gjennom skuddene avfyrt. Noen av oss får impulser når vi ser et dyr, og uten å tenke over det fyrer vi løs et skudd for mye. Kvote er noe vi som jegere må forholde oss til, og om vi skyter og feller utover denne kvoten, er det på feil side av loven.

Noen regler viker fra de allmenne

Visste du at jakt på gaupe er ulovlig om du er under 18 år? De som jakter storvilt må også bestå en skyteprøve hvert år for å bevise at de er kvalifiserte. Selv om du har bestått jegerprøven og har betalt vederlag til staten o.l., kan noen regler vike fra de allmenne. Det er derfor viktig at vi jevnlig sjekker om det har kommet noen nye kvoter, eller om et villdyr har blitt utrydningstruet, som blir oppdatert i Lovdata.no. Noen ganger er det kanskje greit å ha på seg smarttelefonen?

Med menneskets beste venn

For de av oss som har hund, kan det være en relasjonsbyggende mulighet å ha dem med på jakttur. Fuglehunder kan rettere sagt spore opp fugler, og kan bli opptrent til det. Det hele kan ta oss tilbake i tid, til en enklere væremåte. Men jakt er et avgrenset område. Om hunden forfølger viltet med los i over fem minutter, blir det sett ned på. Vi ønsker å unngå det, og derfor bør vi holde følge med hunden og sørge for dressur på forhånd.

Når du skyter uten hell

Du kjenner sikkert risikoen for å skadeskyte dyr. Det enkleste er kanskje å ikke skyte om du har dårlig sikt, men adrenalin kan lett kludre med hjernen. En god jeger vet når han/hun skal skyte, og når det er best å la være. Som jegere vet vi at vi ikke jakter for å skade dyrene, men for vakre naturopplevelser, å knytte bånd med familie og venner, og en følelse av å være del av noe større. Om du har skadet et dyr, ta kontakt med kommunen. De vil drive ettersøk.