Norges beste jaktdestinasjoner

Vi skiller gjerne mellom jakt på offentlig og jakt på privat grunn. Det eneste kravet som stilles til jakt på offentlig grunn er at du som jeger har vært bosatt i Norge de siste tolv månedene. Jakt på privat grunn på sin side må foregå med tillatelse fra grunneier, grunneierlag eller eventuelt gjennom jegerforeninger. Store områder av Norges landareal er frimark og natur der du kan drive jakt, og hvilke områder som er best egnet og mest populære varierer avhengig av arten du ønsker å jakte på.

  • Enkelte jaktområder, særlig statlig eide områder, er tilgjengelig for en rimelig penge. I andre områder kan jakten koste dyrt, men du kan til gjengjeld jakte i kremterreng.
  • Storviltjakt omfatter i henhold til viltloven elg, hjort, dåhjort, villsvin, muflon, rådyr, bjørn, ulv, jerv, moskusfe og gaupe.
  • Småviltjakt omfatter jakt på jerpe, rugde, gjess, vadefugler, ender, rev, hare, rype og skogsfugler som tiur, røy, orrhane og orrhøne.
  • For å kunne drive jakt i Norge er du nødt til å løse offentlig jegeravgiftskort. Avgiftskortet gjelder for hele Norge.
  • Aldersgrensen for å drive jakt I Norge er 16 år for småvilt og 18 år for storvilt.

Populære områder for storviltjakt

Småviltjakt er gjerne rimelig i områder styrt av det offentlige, mens storviltjakt på sin side ikke er like tilgjengelig, med mindre du har mulighet til å betale for jakten. I områder eid privat er det som oftest grunneierne som styrer jakten, særlig på elg, hjort og reinsdyr. Dersom du kjenner grunneier vil dette kunne være en stor fordel. Ellers kan du jakte rimelig på elg i Hedmark, for eksempel i Trysil og omegn. Sør-Trøndelag, Skjåk, Otta, Tinn og Vinje er andre områder der du kan dra på storviltjakt for en rimelig penge.

Elgjakt er svært populært rundt om i Norge. Særlig Trøndelag, men også Hedmark og Nordland, er populære områder for elgjakt. Vestlandsfylkene Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal er spesielt populære for hjortejakt. Ellers foregår hjortejakt stort sett i alle landets fylker. Hardangervidda er landets aller største område for villreinjakt, og særlig høyfjellsområder slik som nettopp Hardangervidda og Dovre er populære for denne typen jakt. Flest rådyr har de siste årene blitt felt i Trøndelag, etterfulgt av Østfold. Villsvinet er en forholdsvis ny jaktart i Norge. Fellingen er for denne arten konsentrert til Aremark og Halden.

Populære områder for småviltjakt

Et populært område for småviltjakt er Nord-Odal der du kan finne blant annet røy, tiur, jerpe, vadefugler og hare. Et annet område der du kan oppleve fantastisk natur og spennende jakt er Ål i Hallingdal. Jaktterrenget er varierende med både fjell og skog, og hare, storfugl, orrfugl og rype er vanlige arter i området. Ellers kan du drive småviltjakt i flotte nordnorske fjellområder i stort sett alle de nordlige fylkene. Sør i Trøndelag finner du også godt terreng for småviltjakt, eller dersom du befinner deg i Drangedal kan du sjekke ut Gautefjellheia.

Populære områder for rypejakt

Rypejakt går for å være «folkejakta» i Norge, og det er ifølge Statskog omtrent 50 000 jegere som oppgir at de jakter på rype hvert eneste år. Særlig i Nordland og Troms, men også på Sør- og Østlandet finner du store arealer for rypejakt og annen jakt på fugl. Haukelifjell, Meldal, Skjåk, Forollhogna, Valdres og Steinkjer er bare noen av i alt mange områder der du kan jakte på rype. På grunn av rypejaktas store popularitet og utbredelse, reguleres store deler av jaktområdene for rype, og det er dessuten innført kvotebegrensninger for å verne om arten.

Kremterreng og økonomisk gunstige områder

Store deler av Norges landareal er som nevnt tilgjengelig for jakt, men prislappen på jakten kan variere stort. Offentlig og Statskog-regulert jaktterreng er gjerne rimelig, mens privatterreng i eksempelvis Valdres eller Namdalen i Nord-Trøndelag koster mer. Statskog har blant annet store arealer for rypejakt, skogsfugljakt og villreinjakt, og du kan enkelt leie både jaktterreng og en ledig koie i området.