Våpen og utstyr til jakt

Under ordinær jakt i Norge på vilt, både storvilt og småvilt, er det kun tillatt å benytte rifle og haglevåpen med ladning av krutt. Våpen som revolver, halvautomatiske våpen av militær karakter, pistol eller helautomatiske skytevåpen er på sin side ikke tillatt å bruke under jakt i Norge. For å kunne jakte på en trygg, etisk og human måte er det helt essensielt at du som jeger har kunnskap om våpen og ammunisjon. Det er dessuten viktig at du håndterer våpenet på og utenfor jakt.

Kort om jaktvåpen og bakgrunn for å kunne bruke det

For å kunne bære våpen i Norge må du ha avlagt godkjent jegerprøve, og dessuten ha et godkjent formål for hvorfor nettopp du skal kunne bære og eie den typen våpen. Jakt kan være et slikt formål, og med våpentillatelse følger et enormt ansvar. Rifle og haglevåpen er som nevnt de godkjente jaktvåpnene i Norge. Rifla på sin side er et presisjonsvåpen der nøyaktig innskyting er viktig. I våpenet trenger du ammunisjon, og du får tak i en rekke ulike typer ammunisjon med ulike egenskaper.

Retningslinjer for våpenbruk ved storviltjakt

Grunnleggende innføring i våpenbruk og regler for jaktvåpen, så vel som gode sikkerhetsrutiner og kunnskap er essensielt. Ved storviltjakt på elg, hjort, villrein, dåhjort, moskusfe, muflon, bjørn og ulv, er det kun tillatt å bruke rifle. Ved jakt på elg, rådyr og hjort er det på sin side tillatt å bruke halvautomatisk rifle dersom den maksimalt rommer tre skudd i magasinet og ett ekstra i kammeret, mens ved jakt på øvrige viltarter er det kun tillatt å bruke maksimalt to skudd i magasinet og ett i kammeret.

Retningslinjer for bruk av ammunisjon ved storviltjakt

Ved jakt på de fleste arter innen storvilt skal du bruke ammunisjon med en ekspanderende prosjektil. Prosjektilet må ha en minimumsvekt på ni gram, og en anslagsenergi på minst 2 700 joule målt på 100 meters avstand. Dersom kulevekten ligger på ti gram eller mer skal anslagsenergien være minst 2 200 joule, målt i samme avstand. Jakt på rådyr, bever, gaupe eller jerv med rifle krever ammunisjon med ekspanderende prosjektil og anslagsenergi på minimum 980 joule målt i samme avstand. Fyllingskule/slugs kan benyttes på rådyr, eller villsvin dersom haglegevær benyttes.

Retningslinjer for våpenbruk ved småviltjakt

Ved jakt på småvilt er det kun tillatt å bruke rifle eller haglegevær med inntil to skudd. Salongrifle, også kjent som salonggevær, kan bare benyttes ved jakt på viltarter opptil og med en hares størrelse, men riktignok ikke til jakt på hare. Hagleammunisjon og størrelsen på ammunisjonen bestemmes gjerne ut fra hvilken eller hvilke viltarter det skal jaktes på. Ikke bare skal hagltypen stå i samsvar med den aktuelle arten, men også ditt våpens trangboring. Dessuten må du selv som jeger vurdere hvilken anslagsenergi for rifle som egner seg.

Sikker oppbevaring av våpen til og fra jakt

Som eier av jaktvåpen må du oppbevare våpenet eller i det minste en vital del av disse i godkjente sikkerhetsskap, godkjent av forsikringsselskapenes godkjenningsnemd, eller eventuelt i skap med et desto høyere sikkerhetsnivå. Ved oppbevaring skal våpenet være tomt for ammunisjon, av sikkerhetsmessige årsaker. Under transport eller reise til og fra jakt er det vanlig å anvende det som kalles delt forvaring. Delt forvaring innebærer at man deler våpenet i flere deler, slik at det gjøres ubrukbart. Den vitale delen, altså sluttstykke, låskasse eller pipe, følger alltid med jegeren.